Inname openbaar domein

We bieden horeca en ambulante handel de opportuniteit om op openbaar domein – niet noodzakelijk gekoppeld aan een eigen pand – de uitbating te doen van hun eigen zaak. Hiermee stimuleren we tijdelijke pop-upzaken en ambulante activiteiten die zowel de lokale handelaar als de inwoner of toerist in Hechtel-Eksel ten goede komt.