Bied hulp bij crisisopvang vluchtelingen

2
mrt
2022

Onze dienst burgerzaken kreeg sinds het tragische nieuws van de oorlog en vluchtelingencrisis veel vragen binnen van behulpzame Hechtel-Ekselaren die bereid zijn om vluchtelingen hulp te bieden.

Oorlog raakt ons allemaal. De overheid zal mensen op de vlucht ondersteunen, onder meer op het vlak van opvang en huisvesting. Maar indien de nood zich voordoet, kunnen we jouw hulp ook zeker gebruiken.

Wil jij mensen in nood helpen?

Je kan je nu kandidaat stellen om:

Zowel voor de opvang als voor andere manieren van hulp kan je je via onderstaande knop aanmelden. 

Meld je aan

Waar kan je terecht voor meer informatie?

Op www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Verschillende overheidsdiensten werken samen om deze informatie te bundelen en houden deze up to date.

Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt, … Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen.

Daarnaast heeft de federale overheid ook een algemeen informatienummer, iedere dag te bereiken tussen 9 en 17 u.: 02 488 88 88

Waar kan je terecht met hulpgoederen?

Op basis van onze ervaringen in vorige crisissen raden we jullie aan om uiterst voorzichtig om te springen met het inzamelen van goederen en enkel in te gaan op concrete vragen van hulpverlenende organisaties met duidelijke afspraken over de afname van de goederen. Het risico is immers groot dat organisatoren overladen worden met goederen en hiervoor geen afnemer vinden, waardoor zij zelf instaan voor het opruimen ervan. Als lokaal bestuur nemen we daarom ook geen faciliterende rol op in het verzamelen van goederen, het stockeren en versturen.

Organisaties, zoals het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen, hebben veel ervaring in hulpverlening in oorlogsgebied. Zij kopen de goederen in, waaraan direct nood is om de opvang en medische hulp ter plaatse te organiseren. Het is beter een dergelijke organisatie financieel te steunen zodat zij hun opdracht goed en professioneel kunnen uitvoeren.