Geslachtswijziging

Het registreren van een geslachtswijziging kan enkel op AFSPRAAK.

Sinds 1 januari 2018 is de wet in werking die registratie geslachtswijziging mogelijk maakt. Dat gebeurt met een verklaring voor de ambtenaar van de gemeente waar je ingeschreven bent.

Voorwaarden

  • Je hebt de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de geboorteakte.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • De registratie geslachtswijziging is éénmalig en onomkeerbaar;
  • Je bent minstens 16 jaar oud.

Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor een geslachtswijziging:

  • Meerderjarige Belgen;
  • Ontvoogde minderjarige Belgen;
  • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun moeder, vader of wettelijke vertegenwoordiger en een verklaring voorleggen afgeleverd door een kinder- en jeugdpsychiater waarin wordt verklaard dat de jongere over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit.
  • Meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
  • Ontvoogde minderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
  • Niet-ontvoogde minderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun moeder, vader of wettelijke vertegenwoordiger en idem zoals bij de niet-ontvoogde minderjarige Belgen een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater voorleggen.

Procedure

STAP 1:
Je legt een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis.

Maak een afspraak

STAP 2:
Minstens 3 maanden en maximum 6 maanden daarna leg je een tweede verklaring af. Intussen vraagt de ambtenaar advies aan de Procureur des Konings.

STAP 3:
De Procureur des Konings geeft toelating aan de gemeente om een akte registratie geslachtswijziging op te maken. De gemeente zorgt voor de aanpassing van je geboorteakte als deze in België is opgesteld.
Let op! Is je geboorteakte in het buitenland opgesteld dan moet je zelf voor deze aanpassing zorgen. Je krijgt hiervoor het nodige document mee op het einde van de procedure.

STAP 4:
Na de aanpassing van je geboorteakte zal er een nieuw rijksregisternummer aangemaakt worden.

STAP 5:
Je vraagt een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en eventueel een internationaal paspoort aan.

STAP 6:
Je brengt de werkgever, nutsbedrijven, ... op de hoogte van de wijziging.

 

De juridische wijziging van het geslacht gaat in vanaf het moment van de inschrijving.

Dit betekent dat het nieuwe geslacht geldt vanaf heden en voor de toekomst, maar niet in het verleden. Deze zogenaamde 'ex nunc regeling' werd gekozen om rechtsonzekerheid te voorkomen en de persoons- en familierechtelijke verhoudingen die bestaan, te behouden.

Wat het ouderschap betreft, betekent dit dus het volgende: ben je de vader van een kind, blijf je ook na de registratie van je geslachtswijziging vader van dit kind, zelfs al ben je op dat moment juridisch van het vrouwelijke geslacht.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft. (B.S. 10 juli 2017)


Contactinformatie