Financiële ondersteuning

De erkende verenigingen van Hechtel-Eksel krijgen op korte termijn een financiële injectie van 50% van het subsidiebedrag van het vorige werkingsjaar. Dit bedrag komt bovenop het subsidiebedrag dat ze in 2020 kunnen ontvangen voor hun huidige werking. Bovendien wordt er een subsidiegarantie gegeven voor het werkingsjaar 2020. Alle erkende verenigingen die in 2020 een werking hebben en een subsidie aanvragen, ontvangen een subsidie die minstens even hoog is als in werkingsjaar 2019.

Met deze eenmalige verhoging geeft het gemeentebestuur de nodige financiële ondersteuning, die de werking van de vereniging ten goede komt.