Energiescans en opvolgscans

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van je woning.

Onze energieadviseur geeft je tips over hoe je energie kunt besparen (isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen). Tijdens het gratis huisbezoek voert de adviseur ook meteen de nodige, kleine energiebesparende maatregelen uit.

Daarbij hebben we steeds aandacht voor het ruimer kader van ondersteunende premies, subsidies en leningen.

Voor wie?

Limburgse energie afnemers:

  • met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
  • die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de energielening (lenen aan 0%)
  • met recht op sociale maximumprijzen voor gas/elektriciteit
  • voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie werd ingediend
  • die huren bij de sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, lokaal bestuur of OCMW
  • die huren, en waarvan de maandelijkse huur niet hoger is dan 521,69€ (of 571,69€ in centrumsteden)

Een opvolgscan is een vervolg op de energiescan voor gezinnen die wensen te investeren in dakisolatie, HR-glas en/of efficiënte verwarmingsketel. De energieadviseur kan samen met de bewoners offertes aanvragen. Ook krijgen ze gratis begeleiding bij de uitvoering van de werken bij het aanvragen van de premie nadien.