Coronavirus maatregelen

13
mrt
2020

Vaccineren: waar, wanneer, waarom?Quarantaine of isolatie?

INDIVIDUEEL GEDRAG
Hou je aan de 6 gouden regels.

1.   Pas de 5 gezonde gewoonten toe:

 • Blijf thuis als je ziek bent en contacteer een huisarts.
 • Was regelmatig je handen.
 • Geef geen hand of kus.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

2.   Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus:

 • mensen ouder dan 65 jaar 
 • mensen met diabetes (type 2), in combinatie met obesitas en/of hart-, long- of nierproblemen
 • mensen met problemen met hart, longen of nieren
 • mensen die gevoelig zijn voor infecties

3.   Beperk je nauwe contacten tot je gezinsleden en max. 1 andere persoon per gezin, je knuffelcontact (kinderen -12 jaar niet inbegrepen).

Gezinnen mogen maar één knuffelcontact thuis uitnodigen. Je kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoonuitnodigen, maar niet tegelijkertijd.

4.  Spreek buiten af met max. 10 personen:

Niet-georganiseerde samenkomsten buiten mogen slechts met max. 10 personen tegelijk doorgaan, met respect voor de veiligheidsafstand.
 

5.   Hou 1,5 meter afstand van andere personen.

Ben je op een openbare plaats (station, markt, …) en kan je geen 1,5 meter afstand houden? Draag dan een mondmasker. Alle info over hoe je een mondmasker draagt, wast, opzet of afzet vind je hier.

6.   Volg steeds de richtlijnen voor georganiseerde activiteiten.

ECONOMIE

Update 19 oktober

Vanaf 19 oktober treedt er een avondklok in werking, van middernacht tot 5u 's ochtends, uitgezonderd voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

Vanaf 19 oktober 20u. 's avonds geldt er bovendien een verkoopverbod op alcohol

Update 28 oktober

Bedrijven die verplicht gesloten worden, kunnen vanaf 28 oktober middernacht steun krijgen zonder dat ze omzetverlies moeten aantonen.

Update 2 november

Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers, afstand en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.

Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.

Update 29 november

Niet-essentiële winkels mogen weer open. Let wel: geen funshoppingJe winkelt alleen (tenzij met kinderen jonger dan 12 jaar of met een hulpbehoevende), draagt een mondmasker, houdt afstand en winkelt kort (max. 30 minuten).

Update 8 februari

 • Kappers mogen vanaf zaterdag 13 februari onder zeer strikte omstandigheden heropenen.
 • Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:

 • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte;
 • Verplichting om te werken op afspraak;
 • Klanten moeten buiten wachten;
 • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open;
 • Dienstverlening aan huis blijft verboden.

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf zaterdag 13 februarihuisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.

Update 19 maart

Als we de stijgende trend willen keren, moeten we meer telewerken indien de job dit mogelijk maakt. Mensen die niet van thuis kunnen werken, zoals postbodes, brandweermannen en politie, worden binnenkort op regelmatige basis getest op het coronavirus a.d.h.v. sneltests.

 

ONDERWIJS

Alle kinderen mogen op 1 september weer naar school. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor leerlingen vanaf 12 jaar en voor leerkrachten.

Update 2 november

Voor alle onderwijsniveaus wordt de herfstvakantie verlengd tot en met 15 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.

Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op max. 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.

Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:

 • Voor de eerstejaars: tot 1 december. Hierna opnieuw contactonderwijs.
 • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.

Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.

Geen fysieke teambuildings.

Update 24 januari

De leerlingen van het secundair onderwijs krijgen de week voor de krokusvakantie afstandsonderwijs, bij wijze van een afkoelingsweek naar aanleiding van de stijging van het aantal besmettingen.

Update 5 maart

 • Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten.
 • Ook buitenschoolse eendagsuitstappen kunnen vanaf 15 maart opnieuw in zowel het basis- en secundair onderwijs.
 • Vanaf 19 april (na de paasvakantie) kunnen alle scholieren uit het secundair onderwijs kunnen weer voltijds naar de klas, gedaan dus met het gedeeltelijke afstandsonderwijs.

Update 19 maart

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs moeten vanaf maandag 22 maart 2021 een mondmasker dragen op school en in de buitenschoolse kinderopvang. De mondmaskerplicht is binnen van toepassing. Buiten niet.

Update 22 maart

De scholen blijven open de week voor de paasvakantie, maar er komen extra maatregelen om deze periode te overbruggen. Deze zijn er in eerste instantie op gericht om verschillende klassen, zeker binnen, niet met elkaar te vermengen. Daarnaast is het de bedoeling dat volwassenen op school zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen. Het volgende werd beslist:

Geen vermenging tussen klasgroepen

 • Refters sluiten tot aan de paasvakantie. Leerlingen lunchen in eigen klas of openlucht.
 • Speeltijden worden maximaal gescheiden.
 • Er wordt ook massaal opgeroepen om te voet, met de fiets, step of eigen vervoer naar school te komen. Dit om het openbaar vervoer zo weinig mogelijk te belasten.

Zoveel mogelijk activiteiten in openlucht

 • Na de lunchpauze, moeten ook de turnlessen maximaal buiten doorgaan.
 • Buitenschoolse activiteiten kunnen enkel doorgaan in de eigen klasgroep én in openlucht.

Zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen

 • De leraarskamer moet maximaal naar buiten verplaatst worden.
 • Vergaderingen kunnen enkel digitaal doorgaan. Externen zijn niet welkom op de scholen (m.u.v. CLB-personeel, leerkrachten in opleiding, externe praktijkleerkrachten, verpleegkundigen en therapeuten, persoonlijke assistenten, personeel van een revalidatiecentrum en tolken voor doven en slechthorenden).

Quarantaine

In de gemeenten waar er een hoger risico is op besmetting, gaan we kordater optreden: als daar wordt vastgesteld dat er in een klas één besmetting is, gaat de klas onmiddellijk in quarantaine.

Prioritaire vaccinatie voor leraren?

 • De drie onderwijsministers, Ben Weyts, Caroline Desir en Lydia Klinkenberg, bepleiten bij de federale regering de prioritaire vaccinatie van het onderwijspersoneel, na de vaccinatie van 65-plussers en de groep comorbiditeit. 
 • Daarnaast vragen de onderwijsministers om het regelgevend kader voor zelftesten op punt te stellen. Nu kan enkel medisch personeel sneltesten afnemen.

 

REIZEN

Sinds 8 juni worden meerdaagse reizen binnen België toegestaan.

Update 20 augustus

Internationale koppels waarvan lief of partner zich in een land bevindt waar je in principe als toerist niet naartoe mag reizen, mogen uitzonderlijk naar hun lief of partner reizen. Je moet hiervoor wel kunnen aantonen dat jullie een duurzame relatie hebben. De regels van quarantaine blijven ook voor deze koppels gelden.

Wie vanuit het buitenland terug naar huis komt (uit een groene, oranje of rode zone), moet verplicht een online formulier invullen. Meer info hierover vind je op de website van Buitenlandse Zaken. Volg steeds hun adviezen op.

Update 29 november

Er zullen grenscontroles worden uitgevoerd. Keer je vanuit het buitenland terug naar België, dan wordt gecontroleerd of je het Passagier Lokalisatie Formulier hebt ingevuld. 

Er zal ook worden gecontroleerd of mensen die uit een rode zone komen zich aan de quarantainemaatregelen houden.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat.
 • Begin 2021 zal er een nieuw Passenger Locator Form-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen.
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen, moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Update 22 januari

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Welke dat precies zijn, lees je hier.

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Elke niet-inwoner die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt.

Update 8 februari

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings zullen vanaf maandag 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden dan andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Update 5 maart

Het reisverbod blijft gelden tot en met de paasvakantie. Op het volgende Overlegcomité op 26 maart wordt er echter opnieuw geëvalueerd: als de cijfers positief evolueren, kan het reisverbod eventueel worden opgeheven.

 

CULTUUR

Update 16 oktober

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vind je de specifieke protocollen: www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollenDeze worden in de loop van volgende week aangepast.

Update 28 oktober

Cultuurhuizen (concertzalen, theaters, bioscopen, musea) moeten vanaf 28 oktober middernacht de deuren sluiten.

Alleen bibliotheken mogen open blijvenDit doen ze met beperkte dienstverlening en onder strikte voorwaarden. Je kan online boeken bestellen en ze vervolgens aan de bib afhalen. Meer info over de werkwijze vind je hier.

Update 29 november

Musea en kunsthuizen mogen vanaf 1 december opnieuw de deuren openen.

Update 5 maart

Vanaf 1 mei mogen de horeca, de evenementensector en de cultuursector onder strenge voorwaarden heropenen. Er zal met snel- en zelftesten worden gewerkt. De details worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Update 19 maart

De versoepelingen die op 1 april zouden ingaan worden 'gepauzeerd'. Hierbij gaat het om buitenevenementen met 50 personen die worden uitgesteld. De geplande versoepelingen op 1 mei (zoals de heropening van de horeca, evenementen- en cultuursector) blijven voorlopig behouden.

 

SPORT

Op de website van Sport.Vlaanderen vind je meer informatie en de specifieke protocollen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Update 28 oktober

Vanaf 28 oktober middernacht gelden de volgende maatregelen i.v.m. sport:

 • Kinderen tot 12 jaar mogen binnen en buiten blijven sporten.

 • Sporten in groep is verboden voor iedereen ouder dan 12 jaar.

 • Buiten sporten wordt aangemoedigd. Dit kan nog met max. 4 personen.

 • Professionele sportactiviteiten en wedstrijden zijn toegelaten zonder publiek.

 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlings moeten de deuren sluiten.

Update 29 november

Zwembaden mogen vanaf 1 december opnieuw de deuren openen, maar de recreatieve onderdelen (glijbanen, wellness, ...) blijven gesloten.

Update 24 januari

Alle buitenschoolse activiteiten (incl. kampen) voor kinderen onder 13 jaar binnen de Eerstelijnszone Noord-Limburg (Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt) worden stopgezet vanaf zondag 24 januari 2021, en dit ten minste tot en met vrijdag 12 februari 2021.

We rekenen hierbij op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders om hun kinderen onder 13 jaar ook niet naar buitenschoolse vrijetijdsactiviteiten elders in Limburg of daarbuiten te sturen.

Update 5 maart

Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen  (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten.

Vanaf 8 maart wordt het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.

Vanaf 1 april mogen amateursporters opnieuw samen sporten met max. 10 personen.

Update 19 maart

Jeugdkampen tijdens de paasvakantie kunnen enkel doorgaan in beperkte groep van max. 10 personen i.p.v. 25 personen.

De versoepelingen die op 1 april zouden ingaan worden 'gepauzeerd'. Amateursporters mogen vanaf 1 april dus niet opnieuw met max. 10 personen sporten, maar met max. 4 personen.

 

ACTIVITEITEN

Vanaf 28 oktober middernacht gelden volgende maatregelen voor activiteiten: 

 • Activiteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar zijn verboden.

 • Activiteiten voor kinderen tot 12 jaar kunnen doorgaan. Overnachtingen zijn verboden.

 • Buitensportinfrastructuur en buitenspeeltuinen blijven open voor kinderen.

 • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren, … kunnen niet meer plaatsvinden.

Update 29 november

Musea en zwembaden mogen vanaf 1 december opnieuw de deuren openen.

Update 24 januari

Alle buitenschoolse activiteiten (incl. kampen) voor kinderen onder 13 jaar binnen de Eerstelijnszone Noord-Limburg (Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt) worden stopgezet vanaf zondag 24 januari 2021, en dit ten minste tot en met vrijdag 12 februari 2021.

We rekenen hierbij op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders om hun kinderen onder 13 jaar ook niet naar buitenschoolse vrijetijdsactiviteiten elders in Limburg of daarbuiten te sturen.

Update 8 februari

 • Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings zullen vanaf maandag 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden dan andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.
 • Dierentuinen mogen vanaf zaterdag 13 februari heropenen en dit volgens dezelfde regels dan de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Update 9 februari

Het provinciebesluit over het stopzetten van buitenschoolse activiteiten voor min 13-jarigen tot en met 12 februari 2021 wordt niet verleng. Bijgevolgd zal het Ministerieel Besluit vanaf zaterdag 13 februari 2021 in de Eerstelijnszone Noord-Limburg van toepassing zijn:

 • Kinderen en jongeren die samenkomen i.h.k.v. activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, blijven in eenzelfde groep en mogen ze niet samen worden gezet met personen van een andere groep. Trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.
 • De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Indien de georganiseerde activiteit buiten de krokusvakantie plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing: 

 • Aantal deelnemers: kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen met max. 10 personen (begeleider niet inbegrepen) afspreken. 
 • Locatie: voor kinderen tot en met 12 jaar dienen activiteiten waar mogelijk buiten te worden georganiseerd of waar dit niet mogelijk is, de ruimtes voldoende te verluchten. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te worden georganiseerd. 

Indien de georganiseerde activiteit tijdens de krokusvakantie (13 februari tot en met 21 februari 2021) plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing: 

 • Aantal deelnemers: kinderen tot en met 12 jaar mogen met max. 25 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen). Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met max. 10 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen); 
 • Locatie: dezelfde regels tijdens als buiten de krokusvakantie blijven gelden. 

De begeleiders respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Ze zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen.

Update 5 maart

Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen  (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten.

Vanaf 1 april mogen pretparken mogen de deuren weer openen.

Vanaf 1 mei mogen de horeca, de evenementensector en de cultuursector onder strenge voorwaarden heropenen. Er zal met snel- en zelftesten worden gewerkt. De details worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Update 19 maart

De versoepelingen die op 1 april zouden ingaan worden 'gepauzeerd'. Hierbij gaat het om de heropening van de pretparken en buitenevenementen met 50 personen die wordt uitgesteld. De geplande versoepelingen op 1 mei (zoals de heropening van de horeca) worden voorlopig behouden.

 • Activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 22 maart nog in groepen van maximaal 10 (exclusief begeleider) en gaan in de mate van het mogelijke buiten door. 
 • Buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar blijven toegestaan in groepen van 10 (exclusief begeleider).  
 • De eerder aangekondigde mogelijkheid om in de paasvakantie ook jeugdkampen met overnachting te voorzien, werd door het Overlegcomité opgeschort

Voor jongeren en volwassenen vanaf 19 jaar wijzigt er niets. Georganiseerde buitenactiviteiten blijven mogelijk in groepen van 10 personen, conform de geldende coronamaatregelen (mondmasker, verplicht afstand houden,…). 

 

EVENEMENTEN

Update 28 oktober

Evenementen zijn niet meer toegelaten vanaf 28 oktober middernacht. 

Update 5 maart

Vanaf 1 april kunnen evenementen kunnen buiten doorgaan met max. 50 personen met mondmasker en in een gecontroleerde omgeving.

 

ZORG

Update 28 oktober

Vanaf 28 oktober middernacht gelden de volgende maatregelen:

 • Het bezoek in woonzorgcentra wordt beperkt tot 1 knuffelcontact en 1 gewoon contact dat om de 14 dagen kan wisselen.

 • Er wordt een systeem opgezet waarbij mantelzorgers kunnen blijven slapen in de woonzorgcentra.

 • Herstelverblijven en revalidatiecentra worden ingezet als buffercapaciteit voor de ziekenhuizen.

 

EREDIENSTEN, HUWELIJKEN EN BEGRAFENISSEN

Burgerlijke huwelijken en begrafenissen kunnen doorgaan, mits het in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen (hygiëne en social distancing):

 • Max. 40 personen mogen de ceremonie bijwonen. 
 • De veiligheidsafstand (1,5 meter tussen personen) moet te allen tijde worden gerespecteerd.
Dansen op privé-recepties en -banketten is niet toegelaten. Enkel op een huwelijksfeest wordt de openingsdans van het pasgetrouwde koppel toegelaten.
 

Update 16 oktober

Vanaf 19 oktober zijn recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafels bij uitvaarten (max. 40 personen).

Organiseer je je huwelijksfeest, receptie, banket zelf, dan is dat enkel in aanwezigheid van de eigen sociale bubbel en je nauwe contacten (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend) toegestaan.

Update 28 oktober

 Erediensten, begrafenissen en huwelijken worden beperkt tot max. 40 personen.

Update 2 november

Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Begrafenissen met max. 15 aanwezigen. Koffietafels zijn niet meer toegelaten.

Gebedshuizenopen, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van max. 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.

Update 5 maart

Vanaf 1 april mogen tot 50 mensen aanwezig zijn op een begrafenis met max. 1 persoon per vierkante meter.

Vanaf 1 april kunnen erediensten kunnen buiten doorgaan met max. 50 personen met mondmasker en in een gecontroleerde omgeving.

 

DIENSTVERLENING GEMEENTE & OCMW

Gemeentehuis en OCMW werken uitsluitend op afspraak. Je kan een afspraak inplannen via www.hechtel-eksel.be/afspraak of telefonisch:

 • Gemeentehuis: 011 73 40 37
 • OCMW: 011 89 12 12

Let wel: voor heel wat zaken heb je geen afspraak nodig en kan je terecht aan ons snelloket.

Mondmasker verplicht op zak in Hechtel-Eksel

Vanaf zaterdag 1 augustus moet iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar, die zich begeeft in de openbare ruimte op het grondgebied van Hechtel-Eksel, altijd een mondmasker bij zich hebben. 

Dit geeft iedereen de mogelijkheid om het mondmasker op te zetten in situaties waar de afstandsregels niet nageleefd kunnen worden. Uiteraard dienen de wettelijke verplichtingen voor het dragen van een mondmasker ook nog steeds gevolgd te worden. 

Mondmasker verplicht in gemeentelijke gebouwen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis, het OCMW, de bibliotheek, De Geer, ... Deze maatregel geldt zowel voor de bezoekers als voor het personeel actief in deze gebouwen.

Consultatiebureau Kind en Gezin

Kind en Gezin staat klaar om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus. Wil je weten hoe de dienstverlening van Kind en Gezin tijdens de coronamaatregelen georganiseerd is? Check dan https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus#Corona_Kind_jongere_ouder

 

MARKTEN

Vanaf 1 juli mochten markten - met inbegrip van brocantes en rommelmarkten - terug met een onbeperkt aantal kramen doorgaan, en dit onder volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid.
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Omdat de waren zich tussen de marktkramer en de klant bevinden, is het dragen van een mondmasker verplicht voor marktkramers en hun personeel zodat er geen besmetting via druppels en aerosoldeeltjes zou kunnen plaatsvinden. Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

Update 23 oktober

Rommel-, kerst- en andere gelegenheidsmarkten zijn verboden.

Update 29 november

Niet-essentiële kramen zijn vanaf 1 december weer toegelaten op de markten. Rommel-, kerst- en andere gelegenheidsmarkten blijven verboden.

Apotheken

Apotheken blijven geopend volgens de reguliere openingstijden. Zij moeten wel de social distancing maatregelen respecteren. Je kan je mondmasker aangeboden door de federale overheid bij je lokale apotheker afhalen. Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/

Kinesisten, osteopaten, podologen, ...

Gezondheidszorgberoepen mogen blijven beoefend worden, maar niet-dringende zorg moet worden uitgesteld. Vanaf 4 mei breidde de toegang tot de gezondheidszorg uit en kunnen ook niet-dringende patiënten behandeld worden, mits social distancing en hygiënemaatregelen gerespecteerd worden. 

Opticiens en gehoorwinkels

Opticiens en gehoorwinkels mogen geopend blijven mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Post-, bank- en verzekeringskantoren

Post-, bank- en verzekeringskantoren blijven geopend volgens de reguliere openingstijden. Zij moeten wel de social distancing maatregelen respecteren.

Wassalons

Wassalons blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

Tankstations

Tankstations mogen geopend blijven. Het ter plaatse nuttigen van levensmiddelen is niet toegestaan.

Recyclagepark en afvalophaling

Alle maatregelen genomen door Limburg.net en de ophaaldiensten vind je op limburg.net/corona

De huis-aan-huis afvalophaling gaat door zoals gepland. Maar het aantal aangeboden zakken wordt beperkt tot vier per afvalsoort. Dit om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt, is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden.

Ophalingen van huisvuil en gft blijven prioriteit. Zolang het kan, blijven zoveel mogelijk ophalingen gewoon doorgaan. Op het moment dat er te veel afwezigheden zijn of de rondes te zwaar worden zullen de rondes voor papier en karton en later ook deze van pmd tijdelijk niet meer uitgevoerd worden.

Vanaf dinsdag 11 augustus mag je asbest weer naar het recyclagepark brengen. Let wel: omwille van code rood door de hittegolf is het recyclagepark enkel voormiddag open. Vergeet ook je mondmasker niet. Dit moet je in het park verplicht dragen!
 
Via het online platform op www.limburg.net/asbest kan je vanaf dinsdag 11 augustus ook huis-aan-huisophaling van asbest online aanvragen en betalen. Ook als je het asbest laat verwijderen door een firma, kan je Limburg.net inschakelen voor de afvoer en verwerking ervan. Let wel: de effectieve ophaling start pas vanaf 1 september en is niet gratis: ophalen van een container kost €160, ophalen van een platenzak kost €20.
 

Logistieke diensten voor hulpbehoevenden

Minder Mobielen Centrale: één-op-één vervoer, minder transport en 'jongere' chauffeurs.
Maaltijdbedeling via Veresto gaat tijdens deze periode ongewijzigd door.
De poets- en klusjesdienst voor hulpbehoevenden is ook beschikbaar. We voorzien wel extra hygiënemaatregelen voor de dienstverleners.

Openbaar vervoer

De openbaarvervoersmaatschappijen moeten het vervoer zo organiseren dat de sociale afstand van minstens 1,5 meter kan worden gegarandeerd. De reizigers worden verdeeld per rij en per kant van de voertuigen. Het dragen van een mondmasker is voor personen vanaf 12 jaar verplicht, zowel aan de haltes en stations als in het voertuig.

Om drukte te vermijden, raden we aan je te voet, per fiets of met de auto te verplaatsen, om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft. Gelieve ook het spitsuur te vermijden. Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Update 23 oktober

Elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.

Update 28 oktober

De controleurs van De Lijn zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.

Update 22 maart

Om overbevolking op de trein te voorkomen, mogen vanaf maandag 22 maart in het weekend en de schoolvakanties alleen nog de zitplaatsen aan het raam bezet zijn. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt een uitzondering gemaakt.

Tweede verblijven

Eigenaars en huurders met een huurcontract van minimum één jaar mogen zich vanaf 20 mei naar hun tweede verblijf in België verplaatsen. Onder een tweede verblijf wordt verstaan:

 • Een huis of een appartement;
 • Een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een (sta)caravan, bungalow). 

Vanaf 8 juni is het ook toegestaan om zich te verplaatsen met een mobiele woning, zoals een caravan.

In campings waar zich tweede verblijven bevinden, zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • De bars, restaurants en recreatieve ruimtes volgen de opgelegde maatregelen.
 • Een speciale aandacht moet uitgaan naar de hygiëne van het sanitair (regelmatig reinigen van douches, toiletten en het ter beschikking stellen van handhygiëneproducten, …).

Grensarbeid

Grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen en nemen een attest van de werkgever en een identiteits-/rijbewijs mee om aan te tonen dat ze over de grens moeten werken.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!