Coronavirus maatregelen

27
jul
2020

Update van 12 augustus 2020

Lees hier de vragen en antwoorden van de Nationale Veiligheidsraad - 30 juli 2020

INDIVIDUEEL GEDRAG

 • Blijf de hygiëneregels volgen. Handen wassen, geen kussen of handen geven, …
 • Doe activiteiten buiten. Indien niet mogelijk, dan in een voldoende geventileerde ruimte.
 • Vermijd activiteiten met mensen die ziektesymptomen vertonen.
 • De sociale bubbel wordt teruggebracht tot 5 steeds dezelfde personen per gezin en dit tot eind augustus. Personen onder de 12 jaar tellen niet mee. Binnen deze bubbel kan/hoeft de veiligheidsafstand niet altijd gegarandeerd te zijn, toch blijft het nodig om ook hier steeds voorzichtig te zijn. 
 • Respecteer buiten je huishouden de veiligheidsafstand. Deze geldt niet binnen het gezin, de eigen (uitgebreide) bubbel en tussen kinderen tot en met 12 jaar.
 • Draag een mondmasker wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd. Mondmaskers zijn verplicht in winkels en winkelcentra, op markten en kermissen, in winkelstraten en op alle drukke plaatsen, in horecazaken behalve als mensen aan tafel zitten. 

EVENEMENTEN

De lokale besturen herbekijken alle evenementen 'scrupuleus' en annuleren ze bij mogelijk gevaar. De toepasselijke protocollen dienen steeds te worden gerespecteerd. De bezoekersaantallen bedragen maximaal 100 personen bij indooractiviteiten en 200 bij outdooractiviteiten. Mondmaskers zijn in beide gevallen verplicht. 

SAMENSCHOLINGEN

Niet-begeleide activiteiten worden beperkt tot max. 10 personen (personen onder de 12 jaar worden niet meegeteld). Dit geldt ook voor recepties en banketten met privé-karakter, zoals huwelijksfeesten, ... Uitzonderingen zijn sportkampen en zomerkampen (max. 50 personen).

WINKELEN

Winkelen dient voortaan terug alleen te gebeuren, tenzij ter begeleiding van een minderjarige of een andere persoon die deze begeleiding nodig heeft, en wordt in tijd beperkt tot 30 minuten. 

GEMEENTELIJKE MAATREGELEN

Dienstverlening gemeentehuis en OCMW

Gemeentehuis en OCMW werken op afspraak. Je kan een afspraak inplannen via www.hechtel-eksel.be/afspraak of telefonisch:

 • Gemeentehuis: 011 73 40 37
 • OCMW: 011 89 12 12

Let wel: voor heel wat zaken heb je geen afspraak nodig en kan je terecht aan ons snelloket.

Sporthal en gemeenschapscentra

Als gevolg van de versoepelingen heropenden sinds 8 juni verschillende gemeentelijke gebouwen waar sportieve, socioculturele en recreatieve activiteiten kunnen doorgaan:

 • De Schans (M-lokalen)
 • De Geer
 • Parochiecentrum
 • Sporthal
 • Atletiekstadion
 • Turnzaal GBS

De protocollen in de gebouwen zelf zullen duidelijk worden aangegeven (bv. tafels ontsmetten na gebruik van vergaderlokaal). Wil je een reservatie maken of een eerder gemaakte reservatie schrappen, surf dan naar reservaties.hechtel-eksel.be of neem rechtstreeks contact op met het vrijetijdsloket via 011 73 01 50 of vrijetijd@hechtel-eksel.be. Ook wanneer je als vereniging activiteiten wil laten plaatsvinden in openlucht, vragen we om contact op te nemen met het vrijetijdsloket.

Cultuur

De cultuursector mag sinds 8 juni zijn activiteiten zonder publiek hervatten.

Sinds 1 augustus zijn evenementen tot en met 100 personen (binnen) en 200 personen (buiten) mogelijk, op voorwaarde dat:

 • de algemene richtlijnen worden gevolgd (hygiëne, afstand…);
 • de relevante protocollen worden gevolgd (cultuur, evenementen…);
 • het evenement volgens de CERM-tool groen licht krijgt.

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vind je de specifieke protocollen: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen

Sport

Sportactiviteiten mogen sinds 8 juni terug opgestart worden. Sinds 1 juli zijn volgende maatregelen in een notendop van toepassing. Activiteiten mogen doorgaan als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden;
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden;
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is;
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt;
 • je de veiligheidsprotocollen volgt.

Op de website van Sport.Vlaanderen vind je meer informatie en de specifieke protocollen terug: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Bibliotheek

De bibliotheek in Eksel heropende op dinsdag 2 juni. Dit deden ze met beperkte dienstverlening en onder strikte voorwaarden.

Het huidige afhaalsysteem blijft voor risicogroepen behouden. Je kan dus online boeken bestellen en ze vervolgens aan de bib afhalen. Meer info over de werkwijze vind je hier.

Musea en andere culturele bezienswaardigheden

Musea en andere culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen mochten vanaf 18 mei heropenen onder de volgende voorwaarden:

 • Telefonische of online ticketverkoop.
 • Ze nemen maatregelen om drukte te vermijden.
 • De veiligheidsafstand moet te allen tijde worden gegarandeerd.

Fysieke buitenactiviteiten

Vanaf 18 mei mogen ook natuurlijke trekpleisters zoals dierentuinen, … onder de volgende voorwaarden heropenen:

 • Online of telefonische ticketverkoop.
 • Er wordt een circulatieplan opgemaakt.
 • Cafetaria’s, restaurants, attracties, speelpleinen, … blijven gesloten

Vanaf 27 mei zijn bezoeken aan speeltuinen in open lucht onder strikte voorwaarden toegestaan: 

 • Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.
 • De toegang in grote speeltuinen in parken wordt beperkt tot max. 20 kinderen tegelijk.

Binnenspeeltuinen gingen op 1 juli weer open.

Consultatiebureau Kind en Gezin

Kind en Gezin staat klaar om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus. Wil je weten hoe de dienstverlening van Kind en Gezin tijdens de coronamaatregelen georganiseerd is? Check dan https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus#Corona_Kind_jongere_ouder

Religieuze bijeenkomsten en levensbeschouwelijke erediensten

Deze mogen vanaf 1 juli doorgaan mits in acht nemen van deze regels:

 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter moet worden nageleefd a.d.h.v. een vooraf bepaald max. aantal personen per gebouw, waarbij één persoon wordt toegelaten per 10 m², met een max. van 100 personen.
 • Fysieke aanrakingen tussen personen en voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden.
 • De terbeschikkingstelling van middelen om handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.

Huwelijken en begrafenissen

Burgerlijke huwelijken en begrafenissen kunnen doorgaan, mits het in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen (hygiëne en social distancing) die vanaf 1 juli van kracht zijn:

 • Max. 100 personen mogen de ceremonie bijwonen. 
 • De veiligheidsafstand (1,5 meter tussen personen) moet te allen tijde worden gerespecteerd.

Huwelijksfeesten, recepties, banketten en koffietafels met een privékarakter die worden verzorgd door 'een professionele catering/traiteur onderneming', zijn vanaf 1 augustus enkel in aanwezigheid van de eigen sociale bubbel, max. 10 personen (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend), toegestaan. 

Dansen op privé-recepties en -banketten is niet toegelaten. Enkel op een huwelijksfeest wordt de openingsdans van het pasgetrouwde koppel toegelaten.
 

Horeca

De horeca mag klanten ontvangen onder strikte voorwaarden: 

 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • Je kan alleen op café of restaurant met jouw gezin (of de personen met wie je samenwoont) en jullie 5 vaste contacten.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • Elke klant draagt een mondmasker, behalve wanneer hij aan een tafel zit. 
 • Per tafel laat één klant zijn contactgegevens achter, die max. 14 dagen bewaard worden en enkel dienen voor contacttracing in het kader van COVID-19. 
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal.
 • Het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter.
 • Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeente en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
 • Drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur ‘s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten.

Er is een gids opgesteld voor de horeca waarin het protocol voor de sector wordt beschreven: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-raadgevingen-voor

Uitzondering: nachtclubs moeten gesloten blijven tot en met 31 augustus.

Voedingszaken

Voedingszaken zoals bakker, slager, drankenhandel, traiteur met afhaalmogelijkheid, afhaalzaken (frituur, kebab, pizza, ijssalon, …) en voedingszaken voor dierenvoeding hebben geen beperkingen op reguliere openingstijden. Zij mogen vanaf 8 juni openen tussen 7u 's ochtends en 1u 's nachts. Ter plaatse eten is vanaf 8 juni ook opnieuw toegestaan, onder dezelfde strikte voorwaarden als hierboven beschreven onder 'Horeca'. 

Wat betreft foodtrucks, kippenkraam, ijskraam, … Deze worden gelijkgesteld met marktkramen en mogen hun activiteiten op de gebruikelijke plaats (of het gebruikelijke traject) hervatten mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid of binnen het kader van een toegestane markt. 

Andere handelszaken

Vanaf 18 meimochten ook contactberoepen zoals kappers, barbiers, schoonheidsspecialisten, gespecialiseerde voetverzorgers, nagelsalons, massagesalons, tatoeage- en piercingsalons opnieuw de deuren openen. Dit onder strikte voorwaarden:

 • 1 klant per 10m², met uitzondering van winkels met een oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.
 • De ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden voor de duur die strikt noodzakelijk is.
 • Klanten wachten buiten de vestiging en mogen de wachtruimtes niet gebruiken.
 • De toiletten (tenzij in geval van nood) zijn voor klanten niet toegankelijk.
 • Er worden geen drankjes of snacks geserveerd.
 • Er dient een afstand van 1,5 meter tussen elke werkpost te worden bewaard.
 • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.
 • Het dragen van mondmaskers of elk alternatief in stof in de vestiging door het personeel en de consumenten is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen door de klant worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • Handhygiënegel is verkrijgbaar bij de ingang en op verschillende plaatsen in de vestiging.

Mochten vanaf 1 juli de deuren weer openen

 • Zwembaden en wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s;
 • Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
 • Pretparken en binnenspeeltuinen;
 • Theaters en bioscopen.

Discotheken en dancings zullen pas ten vroegste op 1 september 2020 kunnen heropenen.

Handelaars kunnen ook via ons digitaal platform Hechtel-Eksel Winkelt hun producten verkopen. Je kan tot dit platform toetreden, een visueel aanbod in de vorm van een webshop creëren of linken naar de eigen website en zo het online shoppen promoten. Hierbij is het alleen toegestaan om producten aan huis te leveren. Afhalen is verboden. Geïnteresseerd? Contacteer dan ellen.vanderfeesten@hechtel-eksel.be. Zij bezorgt je vervolgens de nodige richtlijnen.

Dringende herstellingsdiensten voor de veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur mogen blijven uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: loodgieters, garagisten, telecomleveranciers, …

Markten

Vanaf 1 juli mochten markten - met inbegrip van brocantes en rommelmarkten - terug met een onbeperkt aantal kramen doorgaan, en dit onder volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid.
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Omdat de waren zich tussen de marktkramer en de klant bevinden, is het dragen van een mondmasker verplicht voor marktkramers en hun personeel zodat er geen besmetting via druppels en aerosoldeeltjes zou kunnen plaatsvinden. Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

Apotheken

Apotheken blijven geopend volgens de reguliere openingstijden. Zij moeten wel de social distancing maatregelen respecteren. Je kan je mondmasker aangeboden door de federale overheid bij je lokale apotheker afhalen. Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/

Kinesisten, osteopaten, podologen, ...

Gezondheidszorgberoepen mogen blijven beoefend worden, maar niet-dringende zorg moet worden uitgesteld. Vanaf 4 mei breidde de toegang tot de gezondheidszorg uit en kunnen ook niet-dringende patiënten behandeld worden, mits social distancing en hygiënemaatregelen gerespecteerd worden. 

Opticiens en gehoorwinkels

Opticiens en gehoorwinkels mogen geopend blijven mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Post-, bank- en verzekeringskantoren

Post-, bank- en verzekeringskantoren blijven geopend volgens de reguliere openingstijden. Zij moeten wel de social distancing maatregelen respecteren.

Hotels, vakantieparken, (Air)B&B's, campings

Vanaf 8 juni mag alle horeca heropenen. Gezamenlijke activiteiten zoals het restaurant, BBQ, zwembad, wellness, indoorspeeltuin, ... mogen vanaf 1 juli weer doorgaan, met max. 100 personen binnen, max. 200 personen buiten, en met respect voor de veiligheidsafstand. De infrastructuur moet regelmatig worden ontsmet.

Wellnessfaciliteiten

Wellnesscentra (incl. (privé)sauna’s) mogen vanaf 1 juli weer openen en behandelingen aanbieden.  Zij moeten wel regelmatig de infrastructuur grondig ontsmetten.

Jacuzzi's, stoomcabines en hammams blijven voorlopig gesloten, behalve wanneer hun gebruik privé is.

Wassalons

Wassalons blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

Tankstations

Tankstations mogen geopend blijven met uitsluiting. Vanaf 8 juni is het ter plaatse nuttigen van levensmiddelen ook weer toegestaan mits deze voorwaarden: 

 • De veiligheidsafstand tussen tafels moet gerespecteerd worden.
 • Je moet een mondmasker dragen, behalve wanneer je aan tafel zit.
 • Je kan met jouw gezin en je bubbel van max. 5 personen aan één tafel zitten.
 • Er worden slechts een beperkt aantal personen binnen toegelaten.
 • Elke klant moet aan zijn tafel blijven zitten en bediend worden.

Recyclagepark en afvalophaling

Alle maatregelen genomen door Limburg.net en de ophaaldiensten vind je op limburg.net/corona

De huis-aan-huis afvalophaling gaat door zoals gepland. Maar het aantal aangeboden zakken wordt beperkt tot vier per afvalsoort. Dit om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt, is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden.

Ophalingen van huisvuil en gft blijven prioriteit. Zolang het kan, blijven zoveel mogelijk ophalingen gewoon doorgaan. Op het moment dat er te veel afwezigheden zijn of de rondes te zwaar worden zullen de rondes voor papier en karton en later ook deze van pmd tijdelijk niet meer uitgevoerd worden.

Vanaf dinsdag 11 augustus mag je asbest weer naar het recyclagepark brengen. Let wel: omwille van code rood door de hittegolf is het recyclagepark enkel voormiddag open. Vergeet ook je mondmasker niet. Dit moet je in het park verplicht dragen!
 
Via het online platform op www.limburg.net/asbest kan je vanaf dinsdag 11 augustus ook huis-aan-huisophaling van asbest online aanvragen en betalen. Ook als je het asbest laat verwijderen door een firma, kan je Limburg.net inschakelen voor de afvoer en verwerking ervan. Let wel: de effectieve ophaling start pas vanaf 1 september en is niet gratis: ophalen van een container kost €160, ophalen van een platenzak kost €20.
 

Logistieke diensten voor hulpbehoevenden

Minder Mobielen Centrale: één-op-één vervoer, minder transport en 'jongere' chauffeurs.
Maaltijdbedeling via Veresto gaat tijdens deze periode ongewijzigd door.
De poets- en klusjesdienst voor hulpbehoevenden is ook beschikbaar. We voorzien wel extra hygiënemaatregelen voor de dienstverleners.

Woonzorgcentrum Den Boogerd
Slechts één persoon per bewoner mag op bezoek in woonzorgcentrum Den Boogerd (VitaS). 

Gezamenlijke activiteiten en activiteiten vergezeld van een externe begeleider worden afgelast. De animatoren van Den Boogerd organiseren zelf aangepaste activiteiten.

Openbaar vervoer

De openbaarvervoersmaatschappijen moeten het vervoer zo organiseren dat de sociale afstand van minstens 1,5 meter kan worden gegarandeerd. De reizigers worden verdeeld per rij en per kant van de voertuigen. Het dragen van een mondmasker is voor personen vanaf 12 jaar verplicht, zowel aan de haltes en stations als in het voertuig.

Om drukte te vermijden, raden we aan je te voet, per fiets of met de auto te verplaatsen, om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft. Gelieve ook het spitsuur te vermijden. Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Tweede verblijven

Eigenaars en huurders met een huurcontract van minimum één jaar mogen zich vanaf 20 mei naar hun tweede verblijf in België verplaatsen. Onder een tweede verblijf wordt verstaan:

 • Een huis of een appartement;
 • Een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een (sta)caravan, bungalow). 

Vanaf 8 juni is het ook toegestaan om zich te verplaatsen met een mobiele woning, zoals een caravan.

In campings waar zich tweede verblijven bevinden, zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • De bars, restaurants en recreatieve ruimtes volgen de opgelegde maatregelen.
 • Een speciale aandacht moet uitgaan naar de hygiëne van het sanitair (regelmatig reinigen van douches, toiletten en het ter beschikking stellen van handhygiëneproducten, …).

Grensarbeid

Grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen en nemen een attest van de werkgever en een identiteits-/rijbewijs mee om aan te tonen dat ze over de grens moeten werken.

Familie bezoeken en winkelen in een buurland

Het is toegestaan om zich te verplaatsen naar een buurland om een bezoek te brengen aan een familielid dat daar woont. Voor diezelfde reden mogen inwoners van een buurland zich ook naar België begeven. 

Deze verplaatsingen zijn mogelijk mits het respecteren van de principes van de sociale bubbels:

 • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal 5 steeds dezelfde mensen ontvangen.
 • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met 5 andere mensen.
 • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) wordt gerespecteerd tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (op een terras of in de tuin). 
 • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is. 

Het is daarnaast ook toegestaan om te winkelen in een buurland, mits het dragen van een mondmasker en het volgen van de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. De maatregelen evolueren immers permanent.

Reizen

Sinds 8 juni worden meerdaagse reizen binnen België toegestaan.

Sinds 15 juni is het weer toegelaten om te reizen vanuit en naar België, voor alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk.

Volg steeds de adviezen op https://diplomatie.belgium.be/nl

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

MAATREGELEN NATIONAAL CRISISCENTRUM

Update 12 juli: nieuwe FAQ werd vrijgegeven.
Update 6 juli: de FAQ werd geüpdatet.
Update 15 juni: de FAQ werd aangevuld.
Update 6 juni: nieuwe FAQ vrijgegeven.
Update 30 mei: de FAQ werd aangevuld.
Update 26 mei: nieuwe FAQ vrijgegeven.
Update 21 mei: de FAQ werd geüpdatet.
Update 17 mei: de FAQ werd aangevuld.
Update 16 mei: nieuwe FAQ werd vrijgegeven.
Update 9 mei: de FAQ werd aangevuld.
Update 2 mei: nieuwe FAQ werd vrijgegeven.
Update 6 april: de FAQ werd opnieuw geüpdatet.
Update 24 maart: nieuwe FAQ vrijgegeven.
Update 21 maart: de FAQ werd opnieuw aangevuld.
Update 19 maart: nieuwe FAQ vrijgegeven.
Update 16 maart: geüpdatete FAQ gereleast.
Update 15 maart: er werd een nieuwe FAQ vrijgegeven.
Update 14 maart: de oorspronkelijke FAQ werd aangevuld.
13 maart: het Nationaal Crisiscentrum maakte een FAQ-lijst op op basis van cases: handelszaken, evenementen, reizen, ... In deze snipperlijst vind je antwoorden op tal van vragen.