Coronavirus maatregelen

13
mrt
2020

10 tips om de zomer veilig door te komen

SOCIAAL CONTACT

Nodig je iemand uit bij je thuis:

 • Je mag binnen 4 personen op hetzelfde moment thuis ontvangen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Op straat mag je met een groep van max. 10 personen zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Organiseer je bij je thuis een feest of evenement:

 • Dit mag met max. 50 personen (inclusief kinderen).
 • Je blijft zo veel mogelijk in groepen van vier. Of in een groepje met de mensen met wie je samenwoont. Kinderen t.e.m. 12 jaar tellen niet mee.
 • Dit moet buiten.

ECONOMIE

Thuiswerk: werk nog zoveel mogelijk thuis. Dit is verplicht. Vanaf 9 juni mag je wel maximum één dag per week op kantoor werken. Spreek dit af met collega’s. Je mag niet allemaal samen op kantoor zijn.

Winkels: je mag met twee personen winkelen. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen en draag een mondmasker. De nachtwinkel is open tot 23:30 ‘s avonds.

Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie.

Markten:je mag in een groep van vier personen de markt bezoeken. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. Hou 1,5 meter afstand van andere groepen.

Horeca: cafés en restaurants zijn open van 5u. ’s morgens tot 23u30 ’s avonds. Je mag binnen of buiten met max. 4 personen aan tafel zitten of met de mensen met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Je moet aan tafel blijven zitten. Moet je even van tafel om naar de wc te gaan of te betalen? Draag een mondmasker.

Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie.

ONDERWIJS

Alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs kunnen vanaf 10 mei weer 100 % contactonderwijs volgen. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor leerlingen vanaf 12 jaar en voor leerkrachten.

 •  Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.
 • De lerarenkamer verhuist zo veel mogelijk naar buiten. Als dat niet mogelijk is, pas je de veiligheidsmaatregelen nauwgezet toe: draag een mondmasker, hou afstand en ventileer de ruimte zo veel mogelijk.
 • Vergaderingen mogen enkel digitaal plaatsvinden.
 • Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden.
 • CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op basis van de richtlijnen van Sciensano. CLB-artsen kunnen in overleg met de medische experten beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.
 • Blijf ook de andere veiligheidsmaatregelen - zoals de regels wie wanneer een mondmasker draagt - nauwgezet volgen. Ook personeelsleden die al gevaccineerd zijn, blijven dat doen.

Lees hier de maatregelen voor groepsactiviteiten einde schooljaar.

REIZEN

Binnen de Europese Unie zal je vrij en veilig kunnen reizen dankzij het Europees digitaal coronacertificaat. Dit zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt als bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

 1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland
 • Terugkeer uit groene of oranje zonegeen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.
 1. Aankomst in België als niet-inwoner
 • Aankomst vanuit groene of oranje zone: geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie: Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”): Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.
 1. Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form: aan het gebruik van het PLF verandert er niets. Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt wel. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-tests: voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

CULTUUR

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vind je de specifieke protocollen: www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen

SPORT EN ONTSPANNING

Je mag buiten sporten met max. 10 personen in totaal. Hou 1,5 meter afstand.

Sport je in een club of vereniging:

 • Dit mag met max. 50 personen binnen of 100 personen buiten.
 • Er moet altijd een trainer of begeleider bij zijn.

Op de website van Sport Vlaanderen vind je meer info en de specifieke protocollen: www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen

Bowlingzalen, bioscopen, casino's, zwembaden, fitnesscentra en publieke sauna's mogen weer de deuren openen. Ook de binnenruimtes van dierentuinen en pretparken.

Kermissen, braderijen, brocantes en rommelmarkten zijn weer toegelaten.

Jeugdactiviteiten en kampen: max. 50 personen en géén overnachting.

EVENEMENTEN

Organiseer je een evenement, raadpleeg dan eerst het Covid Event Risk Model (CIRM).

Evenementen: kleinschalige evenementen kunnen binnen doorgaan met max. 200 (zittende) mensen met mondmaskers. Buiten mogen er max. 400 mensen aanwezig zijn. In de maanden nadien worden die aantallen opgetrokken. 

Testevenementen: het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Grootschalige evenementen: het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse. Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

EREDIENSTEN, HUWELIJKEN EN BEGRAFENISSEN

Erediensten mogen doorgaan:

 • met max.100 personen binnen of met max. 200 personen buiten.
 • Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee.
 • Je blijft in groepjes van vier. Of met de mensen met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

DIENSTVERLENING GEMEENTE & OCMW

Gemeentehuis en OCMW werken uitsluitend op afspraak. Je kan een afspraak inplannen via www.hechtel-eksel.be/afspraak of telefonisch:

 • Gemeentehuis: 011 73 40 37
 • OCMW: 011 89 12 12

Let wel: voor heel wat zaken heb je geen afspraak nodig en kan je terecht aan ons snelloket.

Mondmasker verplicht op zak in Hechtel-Eksel

Vanaf zaterdag 1 augustus moet iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar, die zich begeeft in de openbare ruimte op het grondgebied van Hechtel-Eksel, altijd een mondmasker bij zich hebben. 

Dit geeft iedereen de mogelijkheid om het mondmasker op te zetten in situaties waar de afstandsregels niet nageleefd kunnen worden. Uiteraard dienen de wettelijke verplichtingen voor het dragen van een mondmasker ook nog steeds gevolgd te worden. 

Mondmasker verplicht in gemeentelijke gebouwen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis, het OCMW, de bibliotheek, De Geer, ... Deze maatregel geldt zowel voor de bezoekers als voor het personeel actief in deze gebouwen.

Consultatiebureau Kind en Gezin

Kind en Gezin staat klaar om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus. Wil je weten hoe de dienstverlening van Kind en Gezin tijdens de coronamaatregelen georganiseerd is? Check dan https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus#Corona_Kind_jongere_ouder

Apotheken

Apotheken blijven geopend volgens de reguliere openingstijden. Zij moeten wel de social distancing maatregelen respecteren.

Kinesisten, osteopaten, podologen, ...

De toegang tot de gezondheidszorg breidt uit en ook niet-dringende patiënten kunnen behandeld worden, mits social distancing en hygiënemaatregelen gerespecteerd worden. 

Opticiens en gehoorwinkels

Opticiens en gehoorwinkels mogen geopend blijven mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Post-, bank- en verzekeringskantoren

Post-, bank- en verzekeringskantoren blijven geopend volgens de reguliere openingstijden. Zij moeten wel de social distancing maatregelen respecteren.

Wassalons

Wassalons blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

Tankstations

Tankstations mogen geopend blijven.

Recyclagepark en afvalophaling

Alle maatregelen genomen door Limburg.net en de ophaaldiensten vind je op limburg.net/corona

De huis-aan-huis afvalophaling gaat door zoals gepland. Maar het aantal aangeboden zakken wordt beperkt tot vier per afvalsoort. Dit om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt, is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden.

Ophalingen van huisvuil en gft blijven prioriteit. Zolang het kan, blijven zoveel mogelijk ophalingen gewoon doorgaan. Op het moment dat er te veel afwezigheden zijn of de rondes te zwaar worden zullen de rondes voor papier en karton en later ook deze van pmd tijdelijk niet meer uitgevoerd worden.

Vanaf dinsdag 11 augustus mag je asbest weer naar het recyclagepark brengen. Let wel: omwille van code rood door de hittegolf is het recyclagepark enkel voormiddag open. Vergeet ook je mondmasker niet. Dit moet je in het park verplicht dragen!
 
Via het online platform op www.limburg.net/asbest kan je vanaf dinsdag 11 augustus ook huis-aan-huisophaling van asbest online aanvragen en betalen. Ook als je het asbest laat verwijderen door een firma, kan je Limburg.net inschakelen voor de afvoer en verwerking ervan. Let wel: de effectieve ophaling start pas vanaf 1 september en is niet gratis: ophalen van een container kost €160, ophalen van een platenzak kost €20.
 

Logistieke diensten voor hulpbehoevenden

 • Minder Mobielen Centrale: één-op-één vervoer, minder transport en 'jongere' chauffeurs.
 • Maaltijdbedeling via Veresto gaat tijdens deze periode ongewijzigd door.
 • De poets- en klusjesdienst voor hulpbehoevenden is ook beschikbaar. We voorzien wel extra hygiënemaatregelen voor de dienstverleners.

Openbaar vervoer

De openbaarvervoersmaatschappijen moeten het vervoer zo organiseren dat de sociale afstand van minstens 1,5 meter kan worden gegarandeerd. De reizigers worden verdeeld per rij en per kant van de voertuigen. Het dragen van een mondmasker is voor personen vanaf 12 jaar verplicht, zowel aan de haltes en stations als in het voertuig.

Om drukte te vermijden, raden we aan je te voet, per fiets of met de auto te verplaatsen, om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft. Gelieve ook het spitsuur te vermijden. Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Update 23 oktober

Elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.

Update 28 oktober

De controleurs van De Lijn zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.

Update 22 maart

Om overbevolking op de trein te voorkomen, mogen vanaf maandag 22 maart in het weekend en de schoolvakanties alleen nog de zitplaatsen aan het raam bezet zijn. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt een uitzondering gemaakt.

Grensarbeid

Grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen en nemen een attest van de werkgever en een identiteits-/rijbewijs mee om aan te tonen dat ze over de grens moeten werken.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!