Kaarten mobiliteitsplan

Kaart 1: Gewenste wegencategorisering – verblijfsgebieden - snelheidszoneringen

Kaart 2: Langzame netwerken - 5 prioritair te herwaarderen trage wegen

Kaart 3: Langzame netwerken – wenskaart voetgangersinfrastructuur (zoom Hechtel)

Kaart 4: Langzame netwerken – wenskaart voetgangersinfrastructuur (zoom Eksel)

Kaart 5: Langzame netwerken – werkkaart voetgangersinfrastructuur (zoom Hechtel)

Kaart 6: Langzame netwerken – werkkaart voetgangersinfrastructuur (zoom Eksel)

Kaart 7: Langzame netwerken – wenskaart fietsroutenetwerk

Kaart 8: Langzame netwerken – wenskaart fietsinfrastructuur

Kaart 9: Langzame netwerken – werkkaart fietsinfrastructuur

Kaart 10: Herinrichting van wegen – gewenste routes zwaar verkeer

Kaart 11: Verkeersveiligheidsmaatregelen – locaties fietsongevallen

Kaart 12: Verkeersveiligheidsmaatregelen – overzichtskaart ongevallen 2005-2006-2007