Bekendmakingen OCMW decreet artikel 187 en 188

Op 19 oktober 2015 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het reglement van de W-mobiel goedgekeurd.

Op 18 januari 2016 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn goedkeuring gegeven aan afstemming en aanpassingen reglementen personenalarmsysteem, pedicuredienst en mantelzorgtoelage.