Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest toont aan dat de woning die je verhuurt minstens voldoet aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen, de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen volgens de Vlaamse Wooncode. Het attest is verplicht bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning.

Procedure

Aanvraagformulier met bijlage:

  • Energieprestatiecertificaat van de woning.
  • Grondplan van de woning.
  • Recente keuringsattesten die aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn. Als het om ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde wooneenheden gaat, moeten ze dateren van na de ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid.
  • Voor elektriciteit gelden enkel keuringsattesten afgeleverd door een erkende keurder
  • Voor gas- en stookolie-installaties of kolenkachels gelden attesten afgeleverd door een erkende keurder, loodgieter of installateur.

Meebrengen

Je kan je aanvraag samen met de bijlagen afgeven bij het woonloket (tegen ontvangstbewijs) of aangetekend versturen.

Bedrag

Het conformiteitsattest kost €62,50.