Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest toont aan dat de woning die u verhuurt minstens voldoet aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen, de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen volgens de Vlaamse Wooncode. Het attest is verplicht bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning.

Procedure

Aanvraagformulier met bijlage:

  • Energieprestatiecertificaat van de woning
  • Grondplan van de woning
  • Recente keuringsattesten die aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn. Als het om ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde wooneenheden gaat, moeten ze dateren van na de ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid.
  • Voor elektriciteit gelden enkel keuringsattesten afgeleverd door een erkende keurder
  • Voor gas- en stookolie-installaties of kolenkachels gelden attesten afgeleverd door een erkende keurder, loodgieter of installateur.

Meebrengen

Je kan je aanvraag samen met de bijlagen afgeven bij het woonloket (tegen ontvangstbewijs) of aangetekend versturen.

Bedrag

Het conformiteitsattest kost €62,50, met uitzondering van een huurwoningen ouder dan 50 jaar waarvoor een nieuwe huurovereenkomst werd afgesloten. De gemeente Hechtel-Eksel wenst namelijk private verhuurders te sensibiliseren omtrent het belang van het conformiteitsattest en te activeren om dergelijk conformiteitsattest voor huurpanden op haar grondgebied aan te vragen. Dit vraagt uiteraard inspanningen van de verhuurder om de woning conform artikel 5 van de Vlaamse Wooncode te maken, hier wil de gemeente graag aan op deze manier aan tegemoet komen.