Tijdelijke reglementen

TPR19 Carnaval Eksel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 25 februari 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens de carnavalstoet in Eksel op zondag 3 maart 2019", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet t Hechtel-Eksel, de 28e februari 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Evenementen Groenstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 25 februari 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer betreffende het parkeren in een gedeelte van de Groenstraat tijdens evenementen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet t Hechtel-Eksel, de 28e februari 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Scholencarnaval

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 25 februari 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tijdens de Scholencarnaval op vrijdag 1 maart 2019", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet t Hechtel-Eksel, de 28e februari 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven