Tijdelijke reglementen

TPR19 Speelstraat Stippelmansweg

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het besluit van de burgemeester, gedagtekend op 15 juli 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens een speelstraat in de Stippelmansweg in de maand augustus 2019", afgekondigd werd, de 17e juli 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Buurtfeest Oude Barrier

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College, gedagtekend op 15 juli 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens een buurtfeest in de Oude Barrierstraat op zaterdag 3 augustus 2019", afgekondigd werd, de 17e juli 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Buurtfeest Kersenlaan

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College, gedagtekend op 15 juli 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens een buurtfeest in de Kersenlaan op 2 augustus 2019.", afgekondigd werd, de 17e juli 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Belgische avond

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het besluit van de burgemeester, gedagtekend op 15 juli 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens de Belgische avond op zaterdag 20 juli 2019", afgekondigd werd, de 17e juli 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

VB19 Bierfestival

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het besluit van de burgemeester, gedagtekend op 3 juli 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens een bierfestival op zondag 14 juli 2019", afgekondigd werd, de 5e juli 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Buurtfeest Pater Malletstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 24 juni 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens een buurtfeest in de Pater Malletstraat op zaterdag 6 juli 2019", afgekondigd werd, de 4e juli 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 kampterrein Hoksentstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 24 juni 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer in de Hoksenstraat naar aanleiding van zomerkampen tijdens de maand juli 2019", afgekondigd werd, de 2e juli 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Speelstraten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 24 juni 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van de speelstraten in de zomermaanden julie en augustus 2019", afgekondigd werd, de 2e juli 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Evenementen Groenstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 25 februari 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer betreffende het parkeren in een gedeelte van de Groenstraat tijdens evenementen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet t Hechtel-Eksel, de 28e februari 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven