Buitenschoolse kinderopvang

De kinderopvang in Hechtel en Eksel bleef open tijdens de coronacrisis om opvang te voorzien voor kinderen met ouders werkzaam in de zorgsector, kinderen in een problematische thuissituatie en kinderen van ouders die niet van thuis uit konden werken. In de paasvakantie werden deze kinderen kosteloos opgevangen gedurende de dag (dus niet enkel voor- en naschools).

De kinderopvang stond eveneens paraat om scholen in de mate van het mogelijke te ondersteunen in de opvang van schoolgaande kinderen.