Bekendmaking Omgevingsvergunning

Ten gevolge van het coronavirus heeft het Vlaams Parlement op 18 maart 2020 een decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, goedgekeurd. In het kader daarvan heeft de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 ook maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Dit heeft tot gevolg dat:

  • de termijn om beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen. De beroepstermijn bedraagt dus 60 dagen. Deze termijn kan nog worden verlengd.
  • De termijn waarna gebruik kan gemaakt worden van een vergunning wordt eveneens verlengd met 30 dagen. De totale wachttijd bedraagt dus 65 dagen. Deze verlenging geldt voor omgevingsvergunningen verleend na 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020, behoudens in geval van verlenging van deze termijn.

Wanneer een omgevingsvergunning verleend of geweigerd wordt is de aanvrager van de omgevingsvergunning verplicht de bekendmaking (gele affiche) voor een periode van 30 dagen uit te hangen op het perceel waarop de omgevingsvergunning werd aangevraagd.

Het gemeentebestuur is daarnaast verplicht de inhoud van de affiche online te publiceren. Dit heeft als doel alle derde partijen, die niet betrokken waren bij de aanvraag tot omgevingsvergunning, op de hoogte te brengen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Indien je als betrokken of derde partij bezwaren ziet in de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan je beroep aantekenen bij de Bestendigde Deputatie van de provincie Limburg. Meer informatie over de nodige dossierstukken, de procedure en kosten die hier aan verbonden zijn, vind je in de bekendmakingen (rechts onder documenten) terug.

De bekendmakingen van verleende of geweigerde omgevingsvergunningen van de afgelopen maand kan je op deze webpagina, rechts onder documenten, raadplegen.

Meer informatie kan je op deze pagina van de Vlaamse Overheid terugvinden.