Rhijnweg wordt schoolstraat

29-08-2017

Om de veiligheid rond de kleuter- en lagere school De Zandkorrel te verhogen, sluiten we de Rhijnweg vanaf de kerk tot aan de Kamperbaan af voor gemotoriseerd verkeer. Een half uur voor en na het belsignaal mogen hier eventjes geen auto's komen en krijgen de zwakke weggebruikers alle ruimte die ze nodig hebben. We hebben ook enkele andere verkeersmaatregelen genomen. We zetten ze even op een rijtje.

 

1. Oversteekplaats schuift op
De werken aan het Huis van het Kind (ter hoogte van de pastorij) zijn van start gegaan. Daarom kan de trage weg
tussen De Schans en de pastorij niet meer gebruikt worden. Er is afgesproken dat de gemachtigde opzichter, die je
de Kamperbaan helpt oversteken, opschuift tot aan het politiekantoor. Via het padje langs De Schans (aan de kant
van de bibliotheek) en de Rhijnweg proberen we een zo veilig mogelijke schoolroute te creëren. Dit pad staat
aangeduid met bordjes van de octopusroute.


2. De Rhijnweg wordt een schoolstraat
Het gedeelte van de Rhijnweg vanaf de kerk tot aan de Kamperbaan wordt tijdelijk een schoolstraat. Wat wil dit
zeggen? Een half uur voor en een half uur na het eerste belsignaal, en ook een half uur voor en na het laatste, zal dit
stuk van de Rhijnweg enkel nog toegankelijk zijn voor de zwakke weggebruikers. Paaltjes ter hoogte van de kerk
zullen ervoor zorgen dat in de afgebakende periode alleen fietsers en voetgangers welkom zijn in de Rhijnweg.


3. Parkeermogelijkheden
Je kan nog steeds parkeren op de kleine parking aan de fietsenrekken van de school (langs de kerk), maar wegrijden
via de Rhijnweg zal niet meer mogelijk zijn. In- en uitrijden verloopt via de Kamperbaan. De parkeerplaatsen langs
de Kamperbaan ter hoogte van het Huis van het Kind zijn gedurende de werken niet toegankelijk. Parkeren kan je
aan De Schans of op het Rode Kruisplein.


We starten met de schoolstraat in een proefopstelling. Dit wil zeggen dat we er eerst een tijdelijke verkeerssituatie van
maken, die we daarna evalueren. Na een positieve evaluatie nemen we de nodige maatregelen om er een permanente
verkeerstoestand van te maken. De paaltjes tussen de parkeerplaatsen langs de kerk en de Rhijnweg zijn wel definitief.
Met deze maatregelen geven we de zwakke weggebruikers de ruimte die ze nodig hebben. Samen met de politie helpen
we iedereen om tijdens de eerste schoolweken de verkeerssituatie op een correcte manier te leren kennen en in te schatten.


WAT IS EEN SCHOOLSTRAAT?
Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets
verplaatsen voorrang krijgen. Gedurende een half uur voor en na de schoolbel wordt de straat afgezet. Er is dan
enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners uit deze straat mogen de straat tijdens die
periode wel in- en uitrijden.


Wat betekent dit concreet?
• Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is de Rhijnweg 's morgens een schoolstraat van 8u tot 9u.
• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de Rhijnweg 's namiddag een schoolstraat van 14u40 tot 15u40.
• Op woensdag is de Rhijnweg een schoolstraat van 11u35 tot 12u35.
• Op schoolvrije dagen is deze maatregel niet van toepassing.