Informatievergadering - Milieuvergunningsaanvraag Eierfarm Van Eijk (rechtzetting 't Grafiekje)

12-04-2017

Eierfarm Van Eijk bvba, Dennenstraat 9 te 3940 Hechtel-Eksel diende een aanvraag in voor het hernieuwen en uitbreiden van een milieuvergunning van een legkippenbedrijf, op de kadastrale percelen van en te 3940 HECHTEL-EKSEL, Afdeling 1, Sectie B, nrs 0126N, 0127M en 0127N, ter plaatse Heidebloemstraat 12.

In het kader van deze milieuvergunningsaanvraag wordt een informatievergadering georganiseerd voor alle geïnteresseerden op maandag 24 april 2017 om 20u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.

In 't Grafiekje van 5 april 2017 werd verkeerdelijk gedrukt dat er geen informatievergadering wordt georganiseerd. Dit zal nog rechtgezet worden in 't Grafiekje van 19 april 2017.

Meer informatie met betrekking tot de milieuvergunningsaanvraag zelf kan je hier nalezen.