Tijdelijke reglementen

VB17 Autoluwe schooldag

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat de verordening van de burgemeester, gedagtekend op 24 april 2017, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer ter hoogte van de 12-septemberstraat naar aanleiding van de autoluwe schooldag op woensdag 26 april 2017", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 24e april 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven